VemCall Support

All service-kontakt, enten pr. telefon, chat, e-post eller ved annen metode vil føre til at skjema under  fylles ut. Før du sender inn skjemaet, vennligst kontrollèr følgende

- Har du sjekket ladetårn/brikker for smuss eller skitt, rengjør eventuelt ladepunktene med hjelp av en fuktig klut (husk å koble fra strøm før rengjøring).
- Koble fra strøm i minimum 2 minutter på hovedenhet og ladetårn.

Kopi av kvittering SKAL sendes inn. Hvis du har problemer med dette vennligst se eksempler på løsning: 
- Be om å få en elektronisk kopi av kvittering fra utsalgssted 
- Scann inn en papirkvittering på PC 
- Ta et bilde av kvitteringen med din telefon og send dette i en mail til deg selv

NB: Ved innsending av dette skjemaet godkjenner du allmenne vilkår.

Herved aksepteres det at kunde vil bli fakturert minimumskostnaden på kr 500,- NOK (omregnet til lokal valuta) + eventuelle reisekostnader for service under garanti- / reklamasjonstiden hvis følgende forhold avdekkes:

- Ingen feil konstateres 
- Feilen kommer av uriktig / ulovlig installasjon, feilaktig håndtering, uforsiktighet eller ikke utført vedlikehold og renhold 
- Produktet er blitt brukt til noe annet enn det er laget for 
- Produktet er tidligere reparert av uautorisert personell og med uorginale deler 
- Utenfor garanti- / reklamasjonstiden satt av nasjonale lover

Hjelp med ditt VemCall-produkt
Kryss av i feltet som beskrivel ditt problem best
Vennligst utdyp problemet/feilen