Service & Reperasjon

Service & Reperasjon

Restaurantpartner AS har gjennom sine leverandører landsdekkende service i Norge på samtlige produkter, med unntak av Vemcall Brikkesystem som vi håndtere selv. Service ute hos kunden gjelder for produkter med kjøpspris over 3000,- Produkter under 3000,- skal sendes inn for service til vår serviceavdeling.


Rutiner ved service:

* Legg ved kopi av kvittering/faktura

* Grundig feilbeskrivelse

* Navn og adresse

* Bilde av feil, dersom mulig.

* Serienummer


For produkter som sendes til service som skylles brukerfeil, belastes kunde med 500,- eks. mva. for feilsøking. Service ute hos kunden som skylles brukerfeil eller utenfor garanti har en minstepris på 1.000,- eks. mva for feilsøking.